Adwokat Paweł Skwarło

Kancelaria Adwokacka

O kancelarii

Kancelaria zajmuje się obsługą klientów indywidualnych i biznesowych w oparciu o jednorazowe zlecenie lub stałą współpracę w zakresie spraw objętych specjalizacją.

Stawiamy na zaufanie, dlatego naszym priorytetem jest stały kontakt z klientem i bieżące informowanie go o sposobie i terminie podjęcia czynności w danej sprawie oraz o jej przebiegu.

Nasza siedziba mieści się przy ul. Konopnickiej 15/1 w Gdańsku. Jest to szczególnie  atrakcyjna lokalizacja dla osób zamieszkałych w takich dzielnicach jak:  Wrzeszcz, Letnica, Zaspa, Brzeźno, Nowy Port.

Specjalizacje

Budownictwo

pozwolenia na budowę, procesy budowlane, roszczenia wobec deweloperów, umowy o roboty budowlane i o podwykonawstwo.

Energetyka

obsługa systemów dystrybucyjnych, umowy o dostarczanie energii, służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Zamówienia publiczne

przetargi, umowy w sprawach zamówień publicznych, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Ochrona środowiska

zgody wodnoprawne,  decyzje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane.

Prawo karne i karne skarbowe

reprezentacja ofiar przestępstw, obrona w procesie karnym, karnoskarbowym i wykroczeniowym, postępowania w sprawach z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prawo cywilne

służebności gruntowe, umowy cywilnoprawne, odszkodowania, zadośćuczynienia, odwołania od decyzji zakładów ubezpieczeniowych.

Oferta

dla klientów indywidualnych

  • pomoc prawna pozwanym i dłużnikom (w tym porady dot. upadłości konsumenckiej),
  • reprezentacja przed organami i sądami wszystkich instancji,
  • porady i opinie prawne,
  • sporządzanie i opiniowanie umów.

dla klientów biznesowych

  • obsługa prawna spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • sporządzanie umów gospodarczych,
  • uczestnictwo w negocjacjach handlowych,
  • reprezentacja przed organami i sądami wszystkich instancji.

Sprawy windykacyjne

Udzielamy wsparcia w windykacji wierzytelności zarówno w zakresie pojedynczych długów jak i całych pakietów. W trosce o wizerunek biznesowy klientów kładziemy szczególny nacisk na polubowne sposoby rozwiązania sporu. Pozostając w stałym kontakcie zarówno z klientami jak i z ich dłużnikami zainteresowanymi spłatą, zmierzamy do szybkiego i skutecznego procedowania spraw przy minimalizacji kosztów dochodzenia należności i ryzyka przegranej.

Kontakt

ul. Marii Konopnickiej 15/1
80-240 Gdańsk

791-288-791

pawel.skwarlo@adwokatura.pl

Close Menu