O nas

Kancelaria :

Siedziba mieści się przy ul. Lisia Grobla 3/2 w Gdańsku. Jest to szczególnie  atrakcyjna lokalizacja dla osób zamieszkałych w takich dzielnicach jak:  Wrzeszcz, Letnica, Zaspa, Brzeźno, Nowy Port.

Personel Kancelarii składa się z osób doświadczonych w obsłudze prawnej klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego. Zespół dzieli się na dwa współpracujące ze sobą piony: administracyjno- koordynujący oraz merytoryczny- prawny, co zapewnia nie tylko wysoką jakość usług prawnych, ale także sprawną obsługę administracyjną, a to zaś pozwala na sprawną realizację obszernych zleceń dla najbardziej wymagających Klientów Kancelarii.

Adwokat Paweł Skwarło

Założyciel Kancelarii swoją karierę od początku budował na współpracy z podmiotami gospodarczymi. Funkcjonowanie na rynku rozpoczynał od świadczenia usług krajowym zakładom ubezpieczeniowym, a następnie skierował swój rozwój na perspektywiczne dziedziny takie jak prawo energetyczne, ochrony środowiska oraz gospodarcze.

W codziennej pracy na rzecz Kancelarii skupia się na koordynowaniu merytorycznych usług całego zespołu oraz na reprezentowaniu klientów Kancelarii w ramach postępowań sądowych, przed urzędami i w negocjacjach.    

Obecnie poszerza swoje kompetencje w zakresie doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Oferta

(Kliknij aby rozwinąć)

Adresaci :

Kancelaria zajmuje się obsługą klientów indywidualnych i biznesowych w oparciu o jednorazowe zlecenie lub stałą obsługę prawną w zakresie spraw objętych specjalizacją.

– pomoc prawna pozwanym i dłużnikom,

– reprezentacja przed organami i sądami wszystkich instancji,

– porady i opinie prawne,

– sporządzanie i opiniowanie umów.

– obsługa prawna spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej,​

– sporządzanie umów gospodarczych,

– uczestnictwo w negocjacjach handlowych,

– reprezentacja przed organami i sądami wszystkich instancji.

Udzielamy wsparcia w windykacji wierzytelności zarówno w zakresie pojedynczych długów jak i całych pakietów. W trosce o wizerunek biznesowy klientów kładziemy szczególny nacisk na polubowne sposoby rozwiązania sporu. Pozostając w stałym kontakcie zarówno z klientami jak i z ich dłużnikami zainteresowanymi spłatą, zmierzamy do szybkiego i skutecznego procedowania spraw przy minimalizacji kosztów dochodzenia należności i ryzyka przegranej.

Specjalizacje :

Kancelaria skupia się na niżej wskazanych obszarach prawa, ale nie wykluczamy przyjmowania w drodze wyjątku zleceń nieobjętych specjalizacją.

Odszkodowania, zadośćuczynienia, odwołania od decyzji zakładów ubezpieczeniowych, umowy cywilnoprawne, służebności gruntowe.

Reprezentacja ofiar przestępstw, obrona w procesie karnym, karnoskarbowym i wykroczeniowym, postępowania w sprawach z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Roszczenia wobec deweloperów, umowy o roboty budowlane i o podwykonawstwo., sądowe dochodzenie wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane.

Obsługa prawna systemów dystrybucyjnych, umowy o dostarczanie energii, służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Przetargi, umowy w sprawach zamówień publicznych, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgody wodnoprawne,  decyzje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane.

Informacje kontaktowe

Kontakt :

  • pawel.skwarlo@adwokatura.pl
  • 791-288-791
  • ul. Lisia Grobla 3/2, 80-860 Gdańsk

Poznaj nas :

Opinie klientów na Mapach Google

O nas

Kancelaria

Siedziba mieści się przy ul. Lisia Grobla 3/2 w Gdańsku. Jest to szczególnie  atrakcyjna lokalizacja dla osób zamieszkałych w takich dzielnicach jak:  Wrzeszcz, Letnica, Zaspa, Brzeźno, Nowy Port.

Personel Kancelarii składa się z osób doświadczonych w obsłudze prawnej klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego. Zespół dzieli się na dwa współpracujące ze sobą piony: administracyjno- koordynujący oraz merytoryczny- prawny, co zapewnia nie tylko wysoką jakość usług prawnych, ale także sprawną obsługę administracyjną, a to zaś pozwala na sprawną realizację obszernych zleceń dla najbardziej wymagających Klientów Kancelarii.

Adwokat Paweł Skwarło

Założyciel Kancelarii swoją karierę od początku budował na współpracy z podmiotami gospodarczymi. Funkcjonowanie na rynku rozpoczynał od świadczenia usług krajowym zakładom ubezpieczeniowym, a następnie skierował swój rozwój na perspektywiczne dziedziny takie jak prawo energetyczne, ochrony środowiska oraz gospodarcze.

W codziennej pracy na rzecz Kancelarii skupia się na koordynowaniu merytorycznych usług całego zespołu oraz na reprezentowaniu klientów Kancelarii w ramach postępowań sądowych, przed urzędami i w negocjacjach.    

Obecnie poszerza swoje kompetencje w zakresie doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Oferta

(Kliknij aby rozwinąć)

Adresaci :

Kancelaria zajmuje się obsługą klientów indywidualnych i biznesowych w oparciu o jednorazowe zlecenie lub stałą obsługę prawną w zakresie spraw objętych specjalizacją.

– pomoc prawna pozwanym i dłużnikom,

– reprezentacja przed organami i sądami wszystkich instancji,

– porady i opinie prawne,

– sporządzanie i opiniowanie umów.

– obsługa prawna spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej,​

– sporządzanie umów gospodarczych,

– uczestnictwo w negocjacjach handlowych,

– reprezentacja przed organami i sądami wszystkich instancji.

Udzielamy wsparcia w windykacji wierzytelności zarówno w zakresie pojedynczych długów jak i całych pakietów. W trosce o wizerunek biznesowy klientów kładziemy szczególny nacisk na polubowne sposoby rozwiązania sporu. Pozostając w stałym kontakcie zarówno z klientami jak i z ich dłużnikami zainteresowanymi spłatą, zmierzamy do szybkiego i skutecznego procedowania spraw przy minimalizacji kosztów dochodzenia należności i ryzyka przegranej.

Specjalizacje :

Kancelaria skupia się na niżej wskazanych obszarach prawa, ale nie wykluczamy przyjmowania w drodze wyjątku zleceń nieobjętych specjalizacją.

Odszkodowania, zadośćuczynienia, odwołania od decyzji zakładów ubezpieczeniowych, umowy cywilnoprawne, służebności gruntowe.

Reprezentacja ofiar przestępstw, obrona w procesie karnym, karnoskarbowym i wykroczeniowym, postępowania w sprawach z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Roszczenia wobec deweloperów, umowy o roboty budowlane i o podwykonawstwo., sądowe dochodzenie wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane.

Obsługa prawna systemów dystrybucyjnych, umowy o dostarczanie energii, służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Przetargi, umowy w sprawach zamówień publicznych, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgody wodnoprawne,  decyzje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane.

Informacje kontaktowe

Kontakt :

  • pawel.skwarlo@adwokatura.pl
  • 791-288-791
  • ul. Lisia Grobla 3/2, 80-860 Gdańsk

O nas

Kancelaria :

Siedziba mieści się przy ul. Lisia Grobla 3/2 w Gdańsku. Jest to szczególnie  atrakcyjna lokalizacja dla osób zamieszkałych w takich dzielnicach jak:  Wrzeszcz, Letnica, Zaspa, Brzeźno, Nowy Port.

Personel Kancelarii składa się z osób doświadczonych w obsłudze prawnej klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego. Zespół dzieli się na dwa współpracujące ze sobą piony: administracyjno- koordynujący oraz merytoryczny- prawny, co zapewnia nie tylko wysoką jakość usług prawnych, ale także sprawną obsługę administracyjną, a to zaś pozwala na sprawną realizację obszernych zleceń dla najbardziej wymagających Klientów Kancelarii.

Adwokat Paweł Skwarło

Założyciel Kancelarii swoją karierę od początku budował na współpracy z podmiotami gospodarczymi. Funkcjonowanie na rynku rozpoczynał od świadczenia usług krajowym zakładom ubezpieczeniowym, a następnie skierował swój rozwój na perspektywiczne dziedziny takie jak prawo energetyczne, ochrony środowiska oraz gospodarcze.

W codziennej pracy na rzecz Kancelarii skupia się na koordynowaniu merytorycznych usług całego zespołu oraz na reprezentowaniu klientów Kancelarii w ramach postępowań sądowych, przed urzędami i w negocjacjach.    

Obecnie poszerza swoje kompetencje w zakresie doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Oferta

(Kliknij aby rozwinąć)

Adresaci :

Kancelaria zajmuje się obsługą klientów indywidualnych i biznesowych w oparciu o jednorazowe zlecenie lub stałą obsługę prawną w zakresie spraw objętych specjalizacją.

Specjalizacje :

Kancelaria skupia się na niżej wskazanych obszarach prawa, ale nie wykluczamy przyjmowania w drodze wyjątku zleceń nieobjętych specjalizacją.

– pomoc prawna pozwanym i dłużnikom,

– reprezentacja przed organami i sądami wszystkich instancji,

– porady i opinie prawne,

– sporządzanie i opiniowanie umów.

– obsługa prawna spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej,​

– sporządzanie umów gospodarczych,

– uczestnictwo w negocjacjach handlowych,

– reprezentacja przed organami i sądami wszystkich instancji.

Udzielamy wsparcia w windykacji wierzytelności zarówno w zakresie pojedynczych długów jak i całych pakietów. W trosce o wizerunek biznesowy klientów kładziemy szczególny nacisk na polubowne sposoby rozwiązania sporu. Pozostając w stałym kontakcie zarówno z klientami jak i z ich dłużnikami zainteresowanymi spłatą, zmierzamy do szybkiego i skutecznego procedowania spraw przy minimalizacji kosztów dochodzenia należności i ryzyka przegranej.

Odszkodowania, zadośćuczynienia, odwołania od decyzji zakładów ubezpieczeniowych, umowy cywilnoprawne, służebności gruntowe.

Reprezentacja ofiar przestępstw, obrona w procesie karnym, karnoskarbowym i wykroczeniowym, postępowania w sprawach z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Roszczenia wobec deweloperów, umowy o roboty budowlane i o podwykonawstwo., sądowe dochodzenie wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane.

Obsługa prawna systemów dystrybucyjnych, umowy o dostarczanie energii, służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Przetargi, umowy w sprawach zamówień publicznych, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgody wodnoprawne,  decyzje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane.

Informacje kontaktowe

Kontakt :

  • pawel.skwarlo@adwokatura.pl
  • 791-288-791
  • ul. Lisia Grobla 3/2, 80-860 Gdańsk
Close Menu